Sancta Maria Basisschool

 

Schooluren Zwemmen Bijdrageregeling Inschrijvingen ICT  
Computerprobleem         Terug

 

   

 

 

Eindtermen voor het gewoon basisonderwijs

De leerlingen

 
hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij
 het leren.

2.       gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

3.       kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

4.       kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

5.       kunnen ICT gebruiken om eigen ideeŽn creatief vorm te geven.

6.       kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

7.       kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

8.       kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.