Sancta Maria Basisschool

 

willebroek.jalbum.net

 

      

Foto's

De school behoudt zich het recht foto's van schoolactiviteiten en onrechtstreeks dus ook van leerlingen te publiceren.   Hetzij in schoolbrochures, hetzij op tentoonstellingen naar aanleiding van opendeurdagen of op onze website.  Ouders die wensen dat foto's of creatieve werken niet gepubliceerd worden kunnen dit schriftelijk melden aan de directie.  In het andere geval bestaat er een stilzwijgende toestemming om tot publicatie over te gaan.

Tevens willen wij erop wijzen dat het nemen van foto's alleen zal gebeuren wanneer de situatie het toelaat.   In geen geval mag de veiligheid van de kinderen in het gedrang komen omdat de leerkracht zich moet concentreren op het nemen van foto's.   In andere gevallen waarbij er voor verschillende klassen een activiteit is gepland, kan het zijn dat er geen foto's worden genomen.   Sommige evenementen zullen voorrang krijgen op andere. 

Wij kunnen ook niet voorkomen dat sommige kinderen meer of minder in beeld komen.   Er zullen voornamelijk groepsfoto's genomen worden in zoverre de activiteit dit toelaat.