Sancta Maria Basisschool

 

Onze school Schoolteam Schoolreglement Schoolvisie Scholengemeenschap Doorlichtingsverslagen
Schoolteam Terug
 
 

SCHOOLBESTUUR

Voorzitter Dhr. De Laet Guido
Ondervoorzitter Dhr. Patteet Hendrik
Leden Mevr. Flies Renilde
  Dhr Van Moer Marc
  Dhr. Van Noten Yves
Administratieve zetel Sancta Maria Basisschool V.Z.W.
A. Van Landeghemstraat 117
2830    Willebroek
tel.: (03) 886.93.68
SCHOLENGEMEENSCHAP sinds 1 september 2003 maakt onze school deel uit van de
scholengemeenschap "VBGW" of Vrije Basisscholen Groot-Willebroek.  Met Sint-Joris Blaasveld en Sint-jan Tisselt werken wij samen omtrent nascholingen, projecten, personeelszaken, ... en dit zowel op directie- als op bestuursniveau.
   
SCHOOLRAAD Leden : * Leerkrachten
                    Heidi Broos (3de kleuterklas AVL)
                    Marijke Van den Berge (1ste leerjaar AVL)
                    Marij Van Schoor (6de leerjaar BR)
                    Ann De Smedt (zorgcoördinator kleuterschool BR)

                * Ouders
                   Zakia Zarrouq (AVL)
                   Joke Mulleners (BR)
                   Wouter Sysmans (BR)             
                  
                * Lokale gemeenschap
                   Mevrouw Hilde Hemeleers 
                   Mevrouw Annick van der Doodt
                   Mevrouw Katrien Van Deyck
 

A. VAN LANDEGHEMSTRAAT  
DIRECTIE Mevrouw Magda Diddens
Spitslaan 7
2830      Tisselt
tel.: (03) 886.93.68  school
tel.: (03) 866.00.07  privé
e-mail : directie@sanctamariawillebroek.be
Administratie Mevrouw Anne-Marie Polfliet
  e-mail : secretariaat@sanctamariawillebroek.be
ICT-coördinator Mevrouw Ingrid Verbruggen
  e-mail : ict@sanctamariawillebroek.be
Zorgcoördinator Mevrouw Gileen Geerts
  e-mail : gileen.geerts@sanctamariawillebroek.be
Onderhoudsmedewerker Mevrouw Freesia Bruna
   
Hulp middagtoezicht Mevrouw Gerda De Maeyer (Lagere school)
  Mevrouw Ayse Verbeeck (Kleuterschool)
ONDERWIJZEND PERSONEEL
1ste kleuterklas A Mevrouw Annelies De Cock
1ste kleuterklas B Mevrouw Nele Beullens
1ste kleuterklas C Mevrouw Kim Lauwers
2de kleuterklas A Mevrouw Liesbet Boey (Elise Maerevoet)
2de kleuterklas B Mevrouw Annick Lobbestael & Mevrouw Erika Deleux
3de kleuterklas A Mevrouw Heidi Broos
3de kleuterklas B Mevrouw Sandra Kerremans
1ste leerjaar A Mevrouw Marijke Van den Berge
1ste leerjaar B Mijnheer Wim Roels
2de leerjaar A Mevrouw An Smet & Mevrouw Magda Smets
2de leerjaar B Mevrouw Maaike Verstrepen
3de leerjaar A Mevrouw Sonja Somers
3de leerjaar B Mevrouw Wendy Van den Heuvel
4de leerjaar A Mevrouw Lies Heeman
4de leerjaar B Mevrouw Elies Serrien
5de leerjaar A Mevrouw  Hanne Donies
5de leerjaar B Mevrouw Ann Van Heuckelom en Mevrouw Katarina Waumans
6de leerjaar Mevrouw Annick Bergs
Zorgbegeleider kleuters Mevrouw Els Rottiers
Zorgbegeleiders lagere school Mevrouw Pascale Roelants (onderbouw)
Mevrouw Magda Smets (onderbouw)
Meester Pieter Tersago (bovenbouw)
  Mevrouw Katarina Waumans (bovenbouw)
Leerkrachten L.O. L.S. Mevrouw Cindy Van Heirstraeten
  Meester Dennis Christiaens
Leerkrachten  L.O.  K.S. Mevrouw Cindy Van Heirstraeten
  Mevrouw Erika Deleux
  Mevrouw Kim Lauwers
Kinderverzorgster Mevrouw Els Verpoten (Lynn Van Aken)
   
   
BREENDONKSTRAAT  
DIRECTIE Mevrouw Erna De Kunst
Ploegstraat 15
2830      Willebroek
tel.: (03) 886.64.59  school
tel.: (03/886.53.19)
e-mail : directiebr@sanctamariawillebroek.be
Administratie Mevrouw Ingrid Verbruggen & Mevrouw Wendy De Clerck
  e-mail : secretariaatbr@sanctamariawillebroek.be
ICT-coördinator Mevrouw Ingrid Verbruggen 
  e-mail : ict@sanctamariawillebroek.be
Zorgcoördinator lagere school Mevrouw Veerle Teugels 
  e-mail : vteugels@sanctamariawillebroek.be
Zorgcoördinator kleuterschool Mevrouw Ann De Smedt
  e-mail : anndesmedt@sanctamariawillebroek.be
Onderhoudsmedewerker Mevrouw Freesia Bruna
  Mevrouw Monique Thijs
Hulp middagtoezicht Mevrouw Monique Thijs
  Mevrouw Bernadette Van Brempt
  Mevrouw Christel Brems
1ste kleuterklas 2,5-jarigen Mevrouw Nele De Bock en Mevrouw Eliene Milbouw
1ste kleuterklas 3-jarigen Mevrouw Veerle de Boelpaep
2de kleuterklas Mevrouw Es Van Der Vieren & Mevrouw Dominique Van de Voorde 
3de kleuterklas Mevrouw Veerle Van Buggenhout
1ste leerjaar Mevrouw Vera Celis
2de leerjaar Mevrouw Margot Beckers
3de leerjaar Mevrouw Synn De Groot 
4de leerjaar Mr. Dieter De Kuysscher
5de leerjaar Mevrouw Véronique Cordier
6de leerjaar Mevrouw Marij Van Schoor
Zorgbegeleider kleuters Mevrouw Ann De Smedt
  Mevrouw Dominique Van de Voorde
  Mevrouw Eliene Milbouw
Zorgbegeleiders  lagere school Mevrouw Cleo Fabri
  Mevrouw Marijke Blommaerts
  Mevrouw Axelle Vanhove
Leerkrachten L.O. L.S. Mevrouw Cindy Van Heirstraeten
  Mijnheer Dennis Christiaens
Leerkrachten L.O. K.S. Mevrouw Cindy Van Heirstraeten
  Mevrouw Dominique Van de Voorde
Kinderverzorgster Mevrouw Lynn Van Aken 
CLB-TEAM Medewerkers
CLB "Het Kompas" Kathleen Hansen : arts
Overwinningsstraat 15 Veerle Bakelandt: paramedisch werker
2830    Willebroek Naima Ibrahimi: maatschappelijk werker
tel.: (03) 886.76.04 Nele Vanderstraeten : psychopedagogisch consulent
fax: (03) 886.12.08